Gạch tàu đỏ giá rẻ lát sân 30x30cm

Liên hệ

Gạch tàu nung đỏ truyền thống, lát sân vườn, nhà gỗ, trang trí cho nhà gỗ truyền thống. Thường được gọi là gạch tàu lát nền giá rẻ

Liên hệ báo giá