Gạch cổ Pháp xây tường

Liên hệ

Gạch cổ thời Pháp thuộc, tháo dỡ từ các công trình xưa thời Pháp, từ nhà dân dụng, các cơ quan, trường học, kho bãi. Sử dụng để xây tường trang trí cho các công trình giả cổ, nhà gỗ, nhà xưa, nhà phong cách cổ

Liên hệ báo giá