Ngói lợp 22 Đất nung

Liên hệ

Ngói lợp đất nung 22, sử dụng 22 viên cho 1m2. Là ngói lợp nung đỏ truyền thống

Liên hệ báo giá