Sỏi cuội trắng ngà 2cm

Liên hệ

Đá sỏi cuội tự nhiên màu trắng ngà, kích thước dao động 1cm, 2cm, 3cm. Dùng làm trang trí tiểu cảnh hoặc rải lối đi

Liên hệ báo giá